Kyrkbackens skolas eftis i Karleby

Eftis

Folkhälsan i Karleby r.f.

Skolvägen 1
67700 Karleby

Marina Sjöstrand
06-830 1479
marina.sjostrand@pp.kpnet.fi
http://www.folkhalsan.fi/sv/startsida/Data/Regioner/Osterbotten/Karleby/Aktiviteter/Eftis/Kyrkbackens-eftis-i-Karleby/