Såka skola

Grundläggande utbildning 1-6

Gamla Skrabbvägen 15
67500 Karleby

Maria Furubacka
06-822 9102
044-780 9792
maria.furubacka@kokkola.fi