Villa förskola

Förskola

Hemgårdsvägen 3
67700 Karleby

Minna Storbacka
044-780 9923
040-489 2107
villa.forskola@kokkola.fi