Daghem

Bildningsavdelningens kansli: sivistys@kaskinen.fi

Förskola

Grundläggande utbildning 1-6

Chef för bildningsväsendet Sirkka Suurla, tfn 040 5042535 e-post: sirkka.suurla@kaskinen.fi

Eftis

Chef för bildningsväsendet Sirkka Suurla, tfn 040 5042535 e-post: sirkka.suurla@kaskinen.fi

Språkbad

Förberedande undervisning