Daghem

Barnomsorgschef Mary-Anne Fröberg
tfn 02 4260 203 eller 044-578 9933
e-post: mary-anne.froberg@kimitoon.fi

Grundläggande utbildning 1-6

Bildningsdirektör Mats Johansson
tfn 02-426 0200 eller 040-501 1384
e-post: mats.johansson@kimitoon.fi

Grundläggande utbildning 1-9

Eftis

Barnomsorgschef Mary-Anne Fröberg
tfn 02 4260 203 eller 044-578 9933
e-post: mary-anne.froberg@kimitoon.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Bildningsdirektör Mats Johansson
tfn 02-426 0200 eller 040-501 1384
e-post: mats.johansson@kimitoon.fi

Andra stadiets yrkesutbildning

Musikläroinrättning

Förberedande undervisning