Dals eftis

Eftis

Kimitoön kommun

Einarsvägen 1
25900 Dalsbruk

Malin Vesalainen
02-4260247
040-820 2343
malin.vesalainen@kimitoon.fi
www.kimitoon.fi/barn_skola/skolor/morgon-_och_eftermiddagsverksamhet