Kimito eftis

Eftis

Edvin Widesvägen 8
25700 Kimito

Yvonne Forstén
044-0425 662
yvonne.forsten@kimitoon.fi
www.kimitoon.fi/barn_skola/skolor/morgon-_och_eftermiddagsverksamhet