Kimitonejdens skola

Grundläggande utbildning 7-9

Skolvägen 4
25700 Kimito

Britt-Mari Norrbacka
0440 425653 (rektor)
britt-mari.norrbacka@kimitoon.fi
https://peda.net/kemionsaari/koulut/kns