Kimitonejdens skola

Grundläggande utbildning 7-9

Skolvägen 4
25700 Kimito

Britt-Mari Norrbacka
02-4260 335, 02-4260 336
britt-mari.norrbacka@kimitoon.fi
https://peda.net/kemionsaari/koulut/kns