Sofia daghem och förskola

Daghem, Förskola

Bodängsvägen 11 B
25840 Nivelax

Susanne Sigfrids
02-426 0245 (daghem)
040-638 6867 (förskola)
susanne.sigfrids@kimitoon.fi
https://peda.net/kemionsaari/bofpje/sofia