Fritis eftis, Smesby

Eftis

Föräldraföreningen för Fritidsverkstaden i Smedsby

Också morgonverksamhet.

Bölesundsvägen 3
65610 Korsholm

Fredrik Eriksson
06-322 2069