Korsholms musikinstitut

Musikläroinrättning

Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Rabbe Franzén
06-327 7211
06-327 7154
musikinstitutet@korsholm.fi
http://www.korsholm.fi/musikinstitutet