Solf eftis

Eftis

Upprätthållare: Folkhälsan i Korsholm r.f. Allmän info på hemsidan www.folkhalsan.fi/korsholm

Vid kontakt ang blanketter och dyl. koordinator Susanne West: susanne.west@folkhalsan.fi, tfn. 0440-651060.

Idrottsgränden 3 (åk 1)
Solfvägen 204 (åk 2)
65450 Solf

Ansvarig eftisledare: Nina Nordman-Luomala
044-713 1974 (åk 1)
050-465 1068 (åk 2)
susanne.west@folkhalsan.fi
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/eftis/eftis-i-solf/