Veikars skola

Grundläggande utbildning 1-6

Skolan läggs ner våren 2019 och kommer därefter att ingå i Kvevlax lärcenter.

Veikarsvägen 903
66520 Veikars

Roland Rantschukoff
06-343 3015
rektor.veikars.skola@korsholm.fi
http://www.korsholm.fi/veikars-skola​