Daghem

Barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist, tfn 06-3479146, e-post: birgitta.blomqvist@korsnas.fi

Grundläggande utbildning 1-6

Bildningsdirektör: Agneta Martin, tfn 06-347 7351, 050-462 6099 e-post: agneta.martin@malax.fi

Eftis

Barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist, tfn 06-3479146, e-post: birgitta.blomqvist@korsnas.fi

Förberedande undervisning