Förskolan i Korsnäs

Förskola

Kyrkobyvägen 126
66200 Korsnäs

Lundvall Else
06-3641055
050-591 0733
else.lundvall@korsnas.fi