Harrström daghem

Daghem, Eftis

Också morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Gamla Strandvägen 193 A
66290 Harrström

Birgitta Blomqvist
06-347 9146
050-527 6330 (barnträdgårdslärare)
birgitta.blomqvist@korsnas.fi
http://www.korsnas.fi/barn-utbildning/smabarnspedagogik/harrstrom-daghem/