Korsnäs skola

Grundläggande utbildning 1-6

Kyrkobyvägen 126
66200 Korsnäs

Thommy Bergström
06-364 1055
050-3455 708
korsnas.skola@korsnas.fi
http://www.korsnas.fi/barn-utbildning/bildningsvasendet/korsnas-skola/