Kotka Svenska Barnträdgård

Privat daghem, Förskola

Ruotsinsalmenkatu 9
48100 Kotka

Maarit Harju
05-215 598
dagis@kotkasamskola.com
http://www.kotkasamskola.com/docu/Barnt/index.html