Kotka Svenska Samskola

Grundläggande utbildning 1-6

Keisarinmajantie 9
48230 Kotka

Taina Suutari
05-219 0812
grundstadiet@kotkasamskola.com
http://www.kotkasamskola.com