Kotka Svenska Samskola

Grundläggande utbildning 1-9, Gymnasium

Keisarinmajantie 9
48230 Kotka

Carina Stenbacka
05-219 0810
050-380 4729
rektor@kotkasamskola.com
http://www.kotkasamskola.com