Kotka Svenska Samskola

Grundläggande utbildning 7-9

Keisarinmajantie 9
48230 Kotka

Anders Nordström
05-219 0810
rektor@kotkasamskola.com
http://www.kotkasamskola.com