Grundläggande utbildning 1-6

Bildningschef för skolväsendet i Kristinestad, Maarit Söderlund, tfn 040-556 5733, maarit.soderlund@krs.fi

Eftis

Barnomsorgschef Annika Heikkilä, annika.heikkila@krs.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Bildningschef för skolväsendet i Kristinestad, Maarit Söderlund, tfn 040-556 5733, maarit.soderlund@krs.fi

Folkhögskola

Förberedande undervisning