Lappfjärd skola

Grundläggande utbildning 1-6

Södra Lappfjärdsvägen 40
64300 Lappfjärd

Marina Grindgärds
06-222 1303
04- 523 1400
lappfjard.skola@krs.fi
http://www.kristinestad.fi/barn-och-utbildning/lappfjard-skola/