Lappfjärds förskola (Satelliten)

Förskola, Eftis

Skolvägen 5
64300 Lappfjärd

Ann-Louise Toivonen
040-3500 230
ann-louise.toivonen@krs.fi
http://www.kristinestad.fi/barn-och-utbildning/dagvard-och-smabarnsfostran/lappfjards-daghem/