Lappfjärds förskola (Satelliten)

Förskola, Eftis

Södra Lappfjärdsvägen 40
64300 Lappfjärd

Ann-Louise Toivonen
040-3500 230
ann-louise.toivonen@krs.fi
https://www.kristinestad.fi/utbildning-och-smabarnspedagogik/smabarnspedagogik/lappfjards-daghem/