Ådalens skola

Grundläggande utbildning 7-9

Högstadium

Kronobyvägen 6
68500 Kronoby

Tom Forsström
050-351 1148
tom.forsstrom@kronoby.fi