Daggkåpans förskola

Förskola

Elisabetvägen 1
68700 Terjärv

Maria Hästbacka
050-308 9410
daggkapan.forskola@kronoby.fi
http://www.kronoby.fi/default.asp?id=daggkapan-sv