Kronoby folkhögskola

Folkhögskola

Torgarevägen 4
68501 Kronoby

Tom Hansén
06-8231 513, 050-5507 722
http://www.kvarnen.fi/modx/index.php