Påras skola

Grundläggande utbildning 1-6

Flygfältsvägen 421
68500 Kronoby

Johan Boholm
06-834 6028
040-1619 302
johan.boholm@kronoby.fi
https://www.kronoby.fi/barn-och-unga/grundlaeggande-utbildning/paras-skola/