Söderby skola

Grundläggande utbildning 1-6

Snårevägen 370
68500 Kronoby

Carola Huldén
050-304 7024
carola.hulden@kronoby.fi
http://www.kronoby.fi/bildning/soderby/index.asp