Daghemmet Regnbågen

Privat daghem

Församlingsvägen 2 B
02400 Kyrkslätt

Karita Koivumäki
045-114 0025
dagisinfo@daghemmetregnbagen.fi
http://www.daghemmetregnbagen.fi/