Daghemmet Solstugan

Privat daghem

Hindersbytorg 2
02400 Kyrkslätt

Annika Korolainen
044-304 25 69
solstugan@solstugan.fi
http://www.solstugan.fi