Karuby skolas eftis

Eftis

Folkhälsan Syd Ab/Folkhälsans daghem Björnen

Runhälla, Medvastvägen 6
02420 Kyrkslätt

Vicki Sorenson
044-788 1085
dagis.bjornen@folkhalsan.fi
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Daghem/Dagvard/Helsingfors/activities/9670/