Daghemmet Björnen

Privat daghem, Förskola

Folkhälsan Syd Ab

Privat daghem och förskola

Medvastvägen 6
02420 Jorvas

Annika Olsen-Nyberg
044-757 88 48
dagis.bjornen@folkhalsan.fi
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/daghem/daghemmet-bjornen/