Förskolan i Bobäcks skola - Hommas daghem

Förskola

Gränsnäsvägen 11
02430 Kyrkslätt

Tina Stjernberg
040-839 0472
040-567 7067
tina.stjernberg@kyrkslatt.fi
http://www.kyrkslatt.fi/prime_671.aspx