Kirkkoharjun koulu

Språkbad

Grundläggande utbildning 1-9

Kyrkstallsvägen 6 A
02400 Kyrkslätt

040-595 4271
https://www.kirkkonummi.fi/kirkkoharjun-koulu-1