Kirkkoharjun koulu

Språkbad

Grundläggande utbildning 1-9

Kyrkstallsvägen 6 A
02400 Kyrkslätt

Eero Kling
040-595 4271
eero.kling@kirkkonummi.fi
http://www.kirkkonummi.fi/prime_370.aspx