Kyrkslätts musikinstitut

Musikläroinrättning

Svensk kontaktperson: Annika Mickos, annika.mickos@kirkkonummi.fi

 

Villa Haga (institutet): Tjänstevägen 5
Kansliet: Kyrkstallsvägen 1 A, 2 vån
02400 Kyrkslätt

Satu Ylönen
040-831 2742
opistot@kirkkonummi.fi
https://www.kyrkslatt.fi/musikinstitutet