Bobäcks skolas eftis

Eftis

Upprätthålls av Kyrkslätt kommun

Gränsnäsvägen 11
02440 Bobäck

Maria Tuovinen, Nicolas Lehtola
040-126 9304
http://www.kyrkslatt.fi/prime194_sv/prime102_sv.aspx