Winellska skolan

Grundläggande utbildning 1-9

Gesterbybågen 3
02400 Kyrkslätt

Kristiina Koli
09-878 6279
kristiina.koli@kyrkslatt.fi
http://www.winellskaskolan.fi/