Folkhälsans svenska daghem i Lahtis

Privat daghem, Språkbad

Folkhälsan Välfärd Ab

Leantie 2A
15100 Lahtis

Tarja Mäkinen
044-788 3670
tarja.makinen@folkhalsan.fi
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/daghem/folkhalsans-svenska-daghem-i-lahtis/