Daghem

Barnomsorgschef Malin Källman, tfn 044-787 7400, e-post: malin.kallman@larsmo.fi

Grundläggande utbildning 1-6

Bildningschef Carola Holm-Palonen, tfn 06-785 7235, e-post: carola.holm-palonen@larsmo.fi

Eftis

Barnomsorgschef Malin Källman, tfn 044-787 7400, e-post: malin.kallman@larsmo.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Bildningschef Carola Holm-Palonen, tfn 06-785 7235, e-post: carola.holm-palonen@larsmo.fi

Förberedande undervisning