Bosund skola

Grundläggande utbildning 1-6

Skolvägen 13
68555 Bosund

Ingmar Juselius
06-728 3100
044-7206 599
ingmar.juselius@edu.larsmo.fi
http://www.larsmo.fi/barn-och-utbildning/skolor/bosund-skola