Cronhjelmskolan

Grundläggande utbildning 7-9

Norra Larsmovägen 60
68570 Larsmo

Åsa Laxåback-Nyman
06-7857 321
asa.laxaback-nyman@edu.larsmo.fi
http://www.larsmo.fi/document.asp?id=ny8cr65uq8c