Holm skola

Grundläggande utbildning 1-6

Videvägen 1
68570 Larsmo

Gerd Rosenberg
06-785 7269
holm.skola@edu.larsmo.fi
http://www.larsmo.fi/barn-och-utbildning/skolor/holm-skola