Näs skola

Grundläggande utbildning 1-6

Näsvägen 19
68560 Eugmo

Andreas Hjulfors
06-728 2042
nas.skola@edu.larsmo.fi
http://www.larsmo.fi/barn-och-utbildning/skolor/nas-skola