Risö förskola

Förskola

Backvägen 7
68580 Furuholmen

Kari Rönnqvist
06-728 5227
riso.forskola@edu.larsmo.fi
http://www.larsmo.fi/document.asp?id=hyoovko61a4