Källhagens skola

Grundläggande utbildning 7-9

Klockargränden 2
08700 Lojo

Monica Lemberg
044-3740157
monica.lemberg@lohja.fi
http://www.peda.net/veraja/lohja/kallhagen