Virkby skola

Grundläggande utbildning 1-6

Petter Forsströmsvägen 1
08700 Lojo

Monica Lemberg
044-374 0157
monica.lemberg@lohja.fi
https://peda.net/lohja/peruskoulut/rk/virkbyskola