Pernå kyrkoby skola

Grundläggande utbildning 1-6

Pernåvägen 197
07930 Pernå

Denise Lindh
044-450 5059
denise.lindh@edu.loviisa.fi
http://edu.loviisa.fi/index.php/pks_index.html