Lovisanejdens högstadium

Grundläggande utbildning 7-9

Brandensteinsg. 27 B
07900 Lovisa

Petra Paakkanen
044-055 5887
lnh@edu.loviisa.fi
http://edu.loviisa.fi/index.php/lnh_index.html