Folkhälsans daghem Solstrålen

Privat daghem, Förskola

 

 

Hyvättyläntie 10
21420 Lundo

044-788 6042
solstralen@folkhalsan.fi
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/daghem/daghemmet-solstralen/