Daghem

Barnomsorgsledare Stina-Britt Gullqvist, tfn 06-347 7306, e-post: stina-britt.gullqvist@malax.fi Familjedagvårdsledare Nina-Maria Enholm tfn 06-347 7314, e-post: nina-maria.enholm@malax.fi

Grundläggande utbildning 1-6

Bildningsdirektör för Korsnäs och Malax Agneta Martin, tfn 06-347 7351, e-post: agneta.martin@malax.fi Byråsekreterare Gunborg Östring, tfn 06-347 7350, e-post: gunborg.ostring@malax.fi

Eftis

Barnomsorgsledare Stina-Britt Gullqvist, tfn 06-347 7306, e-post: stina-britt.gullqvist@malax.fi

Grundläggande utbildning 7-9

Bildningsdirektör för Korsnäs och Malax Agneta Martin, tfn 06-347 7351, e-post: agneta.martin@malax.fi Byråsekreterare Gunborg Östring, tfn 06-347 7350, e-post: gunborg.ostring@malax.fi

Förberedande undervisning